صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : دوشنبه 3 مهر 96


شرایط عضویت در مجمع 

شرایط

هر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر در رشته های مختلف که دارای شرایط زیر باشد، می تواند با تصویب شورای مرکزی به عضویت مجمع صنفی شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان درآید.

1- داشتن عضویت هیأت علمی در دانشگاه شهید باهنر یا دانشکده ها و پژوهشکده های اقماری وابسته به آن.

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه.عضویت

مجمع صنفی دارای دو نوع عضو خواهد بود:

1- اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلّف به پرداخت حق عضویت بوده، اعضای اصلی محسوب می شوند.

2- اعضای افتخاری که از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

تبصره: اعضای افتخاری غیر ایرانی باید در راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تأیید کمیسیون ماده ده رسیده باشند.

جهت عضویت به منوی ورود برای عضویت مراجعه نمایید. (لینک به صفحه)کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.